Personeelssamenstelling teams
Friese Staten

Zorgkompas verleent de zorg op de verschillende locaties van de Friese Staten met Verzorgenden-IG en verpleegkundigen, ondersteund door helpenden en huishoudelijk medewerkers. De huishoudelijk medewerkers maken schoon en zijn extra ogen en oren voor de zorgcollega’s.

We maken gebruik van verschillende zorgspecialisten, waaronder specialisten ouderengeneeskunde, om de benodigde zorg aan onze cliënten te waarborgen.

De personeelssamenstelling van de teams op de Friese Staten van Zorgkompas volgt de normen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

We werken met vaste teams. Het uiteindelijke aantal uren en het zorgtype uren dat wordt ingezet per team is dynamisch, omdat deze worden gebaseerd op de zorgvraag van de cliënten. De indicaties van de aanwezige cliënten bepalen het aantal uren personele inzet per team en per vestiging.