Kwaliteit en veiligheid

Zorgkompas – Friese Staten heeft kwaliteit hoog in het vaandel. Met regelmatige controles en audits, door in- en externe partijen, leggen we de lat hoog voor onszelf en daar mag u ons natuurlijk op aanspreken.

In 2017 hebben we onderzoek laten uitvoeren naar de cliënttevredenheid binnen de Friese Staten. De verslagen vindt u hier:  Rapportage FS 2017 en Factsheet FS 2017

Ook leest u meer over onze kwaliteit en veiligheid in ons Kwaliteitsverslag De Friese Staten_2017

We zijn HKZ-gecertificeerd en werken volgens de normen van de HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector), waarmee we voldoen aan de ISO 9001 norm. Daarnaast hebben we ons geconformeerd aan de eisen van de bracheorganisatie BTN (www.branchebelang-thuiszorg.nl).

Op al onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden van BTN van kracht.
U kunt de Algemene Voorwaarden hier downloaden.

ZorgkaartNederland

ZorgkaartNederland is een initiatief van de Patiëntenfederatie Nederland en werkt aan openheid in de zorg. Op de website – de grootste ervaringssite in Nederland – vindt u informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die bij u past. De waarderingen van patiënten laten zien hoe mensen de zorg ervaren.

Ook Zorgkompas – en daarmee Friese Staten – vindt openheid van groot belang. U kunt uw ervaringen met ons delen via de button ‘Schrijf een waardering’ op www.zorgkaartnederland.nl . Zo helpt uw mening andere patiënten bij het zoeken naar de juiste zorgverlener en ons bij het verbeteren van de zorg.

 

Privacy

    Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij enkele gegevens van u nodig. Om uw privacy te beschermen gelden daarbij de volgende regels:

  • uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Alleen personen die direct betrokken zijn bij de zorg en ondersteuning en personen die gegevens nodig hebben om aan de wettelijke verplichtingen van Zorgkompas te kunnen voldoen, hebben toegang tot uw gegevens.
  • U heeft altijd het recht om uw dossier in te zien of een kopie van uw dossier te ontvangen.
  • 
Ook heeft u het recht om deze gegevens te corrigeren.
  • Deze regelingen zijn vastgelegd in het privacyreglement van Zorgkompas.
  • U kunt dit reglement opvragen bij uw contactpersoon binnen de organisatie.

Vertrouwenspersoon

Bij Friese Staten streven we elke dag naar tevreden mensen. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Of dat u iets wilt aankaarten. Wij horen dit graag van u en bespreken dit graag met u in een persoonlijk gesprek. Soms kan het moeilijk zijn uw wens of probleem rechtstreeks te uiten. In dat geval kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon.

Situaties waarin u de vertrouwenspersoon kunt inschakelen
Bij de vertrouwenspersoon kunt u of uw naaste(n) terecht voor het bespreken van vertrouwelijke zaken die gaan over de zorg en/of ondersteuning geleverd door Friese Staten. U kunt hier terecht voor bijvoorbeeld:

– Informatie of ondersteuning bij het indienen van een klacht.
– Begeleiding tijdens een gesprek over uw klacht met uw hulpverlener en/of zijn leidinggevende of klachtenadviseur.
– Wanneer u zich onheus bejegend voelt.
– Wanneer u ontevreden bent over de gang van zaken op één van onze locaties.
– Wanneer u het gevoel heeft dat u in uw vrijheden wordt beperkt.
– Wanneer u de behoefte heeft om met een onafhankelijk iemand te praten.

Wat doet een vertrouwenspersoon?
Een vertrouwenspersoon helpt u bij het helder maken van uw vraag of probleem. Ze geeft advies, biedt een luisterend oor en ze ondersteunt u bij het voeren van een gesprek met de organisatie om tot een oplossing te komen. De vertrouwenspersoon werkt onafhankelijk van Friese Staten. De gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat de vertrouwenspersoon dit niet met anderen bespreekt, tenzij u hier toestemming voor geeft.

Eigen regie en eigen kracht
De vertrouwenspersoon adviseert u, maar u behoudt zelf in alle gevallen de regie over de situatie. U bepaalt wat u wel of niet met de kwestie wil. Ook treedt de vertrouwenspersoon nooit namens u op, maar ondersteunt u juist in uw eigen kracht. Vragen en klachten worden anoniem geregistreerd. Zo worden knelpunten in de zorg duidelijk. Eventuele knelpunten worden geanonimiseerd met de organisatie besproken.

In contact komen
De vertrouwenspersoon voor Friese Staten is Marleen de Jonge. U kunt haar bereiken op onderstaande contactgegevens:
Telefoonnummer: 06-393 47 256 / 085 4 832 432
Mail:  dejonge@zorgbelang-fryslan.nl

Klachten

Heeft u een klacht over onze zorg? Of lopen zaken anders dan u graag had gezien? Blijf er niet mee zitten. We stellen het op prijs wanneer u het ons laat weten. We gaan dan graag in gesprek om samen naar een oplossing te zoeken. Als u ontevreden bent, zijn er verschillende mogelijkheden om dit onder onze aandacht te brengen.

Bespreek uw klacht met de betrokkene(n)
Wij adviseren u om uw klacht altijd eerst te bespreken met de betrokken medewerker. We vinden het belangrijk dat u uw ontevredenheid in alle open- en eerlijkheid kunt bespreken. De medewerker zal dan ook respectvol met uw klacht omgaan. Komt u er niet uit met de medewerker of vindt u het lastig om uw klacht te bespreken? Dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van Zorggroep Alliade waarvan de Friese Staten onderdeel zijn en u kunt ondersteuning vragen aan de klachtenadviseur.

Bespreek uw klacht met de klachtenadviseur
De klachtenadviseur ondersteunt u bij het kenbaar en bespreekbaar maken van onvrede en klachten. De klachtenadviseur behandelt uw klacht niet inhoudelijk, maar zorgt ervoor dat de klacht op de juiste plaats en op de juiste manier wordt behandeld. Ze probeert via de weg van bemiddeling tot een oplossing te komen en neemt daarbij een neutrale positie in.

De klachtenadviseur van de Friese Staten is Ingrid de Jong
E-mail: klachten@friesestaten.nl
Telefoon: 0513 – 64 39 10 of 06 – 83 25 73 97

Bespreek uw klacht met de klachtencommissie
Als u na bemiddeling door de klachtenadviseur met een ontevreden gevoel blijft zitten, kunt u uw klacht indienen bij de Klachtencommissie voor verzorging, verpleging en gehandicaptenzorg Friesland (KVVG), via telefoonnummer: 06 41 43 09 04. Kijk voor meer informatie op: www.kvvgfriesland.nl

Geschillencommissie

Informatie over de Geschillencommissie vindt u op de website.