Kosten

De kosten voor zorg en ondersteuning

Friese Staten verleent 24 uur per dag professionele zorg aan mensen met dementie en geheugenproblemen. Onder zorg verstaan wij ook de alledaagse dingen, zoals het verzorgen van dagverse maaltijden, afwisselende dagbesteding en de schone was.

Zorgzwaartepakket

Om in aanmerking te komen voor deze zorg, heeft een bewoner een indicatie voor een Zorgzwaartepakket (ZZP) nodig. Voor een ZZP komt men in aanmerking als men niet langer zelfstandig kan blijven wonen en opname in een beschermde woonomgeving noodzakelijk is.

Financiering via een Persoonsgebonden Budget

Met een ZZP indicatie zijn de kosten voor zorg en ondersteuning te financieren. Het is een vereiste dat de bewoner bij het aanvragen van de ZZP indicatie kiest voor de financieringsvorm via een Persoonsgebonden Budget (PGB).

 

Er is altijd sprake van een eigen bijdrage. Wilt u weten hoe hoog deze is in uw specifieke situatie? Neem dan contact op met het CAK (Centraal Administratie Kantoor) via 0800 – 0087. Het is uiteraard ook mogelijk om de kosten geheel of gedeeltelijk uit eigen middelen te betalen.

Indicatie aanvragen

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt de indicatie vast voor het Zorgzwaartepakket (ZZP). Deze indicatie moet u zelf aanvragen, maar wij kunnen u daar uiteraard ook bij helpen. Hoe het aanvragen van een indicatie werkt, leest u op www.ciz.nl. Voor meer informatie over het PGB (de financieringsvorm) verwijzen wij u naar www.persaldo.nl.

 

Huur

Voor een studio in een van de woonzorglocaties van Friese Staten betaalt u een vaste huurprijs per maand. Wilt u meer weten?
U kunt rechtstreeks bellen naar de locatie van uw voorkeur of naar 058 294 8533 of u kunt mailen naar info@friesestaten.nl, We vertellen u graag meer over de mogelijkheden.